Pagsisimula ng mga Titser-Iskolar sa Mimaropa, pagkaraan ng GDCE Completion Rites

January 18, 2022

Boac, Marinduque – Sa kabila ng banta ng Omicron variant ng Covid19, nagkaroon ng lohikal na konklusyon ang programang Graduate Diploma in Cultural Education (GDCE) sa rehiyong Mimaropa. May kabuohang bilang na 32 ang mga Titser-Iskolar sa Romblon, Oriental Mindoro at Marinduque ay nagkaroon ng completion rites noong Enero 15 sa Marinduque State College (MSC) Gymnasium. May temang “Championing New Normal Education Reshaping Filipino Imagination” ang GDCE 2021 Batch 2 Final Rites. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtatasa ng MSC Resgitrar, pageendoso ng dekana ng MSC Graduate School at pagkokompirma ng pangulp ng Marinduque State College ay pormal na nagsitapos ang Batch 2 ng GDCE Mimaropa.

Mula sa Romblon, nakamit nina John Michael T. Ballovar ng Looc National HIgh School at Rico G. Magramo ng San Andres National High School ang sertipiko ng pagtatapos ng mga kurso ng level 2 ng GDCE. Gayundin, galing sa Oriental Mindoro, nakuha din ni Joephet M. Lagustan ng Sacred Heart Academy ang parehong katibayan ng pagkompleto ng CulEd 205, 206, 207 at 208. Sa huli, mula sa Marinduque may 28 Titser-Iskolar ang nabigyan ng parehong pagkilala: may lima sa distrito ng Santa Cruz: Joseph L. Lozanta ng Ipil National High School; Christabel P. Alojado ng Makapuyat Elementary School; Eric J. Maningas ng Landy National High School; Aljhon M. Mansalapus ng Mongpong Elementary School; Jolibee L. Marciano ng Matalaba National High School. Mayroon ding lima sa distrito ng Gasan, si Jellie Ann L. Jalac at Ann Margaret Perolino ng Bangbang National High School; si Hannah Cinkee O. Nocum ng Bognuyan National High School; John Earl M. Manlisis ng Marinduque Midwest College; at Jerahmeel M. Laderas ng Tapuyan National High School. Mula naman sa distrito ng Mogpog may walo: MIcha M. Lanete ng Puting Buhangin National High School; Joanne C. Mogol ng Argao National High School; Johnnel A. Palacios ng Capayang Elementary School at galing sa Guisian Elementary School sina Ronalyn R. Morong at Anthony E. Murillo, mula sa Mogpog National Comprehensive High School sina Clarissa L. Vitto, Rhia J. Galloniga at Anna Jessa J. Malco. May isa mula sa distrito ng Torrijos, si Krizzia M. Oliveros ng SIbuyao National High School at 10 sa Distrito ng Boac. Romilyn M. Brual ng Mainit Elementary School; Crystal Insigne ng Don Luis Hidalgo Memorial School; mula naman sa Marinduque National High School sina Marco Alexandro M. Leyco, Jing-Jing L. Mendoza at Rufina L. Nepomucena; mula są Cawit National Comprehensive High School sina Myra M. Luci at Lovely M. Olpot; gayundin mula sa Marinduque State College sina Kate R. Lamac, Vince Justin Roland S. Madriaga at Rizalyn M. Magno.

Nagpaabot ng pagbati ang direktor ng Philippine Cultural Education Program (PCEP) si Dr. Joseph “Sonny” Cristobal sa kanyang susing mensahe. Nagbigay rin ng mga mensahe ang DepEd Division of Marinduque si Dr. Elsie Barrios at mula sa DepEd Mimaropa Annabelle Marmol. Lubos na pasasalamat sa mga GDCE Faculty: sina Dr. Victor Emmanuel Carmelo Nadera Jr, Dr. Maria Bulaong, Sir Michael Charleston “Xiao” Chua at Dr. Orlando Magano gayundin sina Dr. Randy Nobleza Ar. Jose Manuel “Manolet” Gacria, Prof Ricamela Palis at Prof. Jonah Jimenez.

https://marinduquenews.com/2022/01/18/32-titser-iskolar-mula-mimaropa-nagtapos-ng-cultural-educ-program-sa-msc/

https://www.facebook.com/100006211845107/videos/1010291952920045

Comments Off on Pagsisimula ng mga Titser-Iskolar sa Mimaropa, pagkaraan ng GDCE Completion Rites

GDCE Batch 2 Completion Rites

January 14, 2022

PROGRAMME

  1. Academic Procession GDCE Teacher – Scholars, Parents, Visitors

Officials, College President and Guests

  1. Program

Prayer                              Ms. Krizzia Oliveros- Guevarra

GDCE Scholar

 

Philippine National Anthem

MSC Hymn

Welcome Remarks                                 Mr. Jerahmeel Laderas

GDCE Scholar

 

Presentation of Candidates            Dr. Julieta Q. Nabos, PhD.

Project Director, GDCE-MIMAROPA         Project Director, GDCE

 

Endorsement of the Candidates                 Ms. Gemma A. Tirol

for Graduation                                                  Registrar

 

Confirmation of Graduates &

Official Message                                         SUC – President

 

Awarding of Diplomas                                                                                 Dr. Diosdado Zulueta                                                                                                                             Dr. Rex Emmanuel Asuncion

Dr. Randy T. Nobleza

Dr. Elsie T. Barrios

Annabelle M. Marmol

 

Introduction of the Guest Speaker            Dr. Randy T. Nobleza

Project Coordinator – GDCE

Message of the Guest Speaker

 

Awarding of Plaque of Recognition          Dr. Diosdado Zulueta

to the  Guest Speaker                    Dr. Rex Emmanuel Asuncion

Dr. Randy T. Nobleza

Dr. Elsie T. Barrios

Annabelle M. Marmol

 

Words of Gratitude                         Ms. Hannah Cinkee Nocom

                                                                        Batch President

 

Pledge of Loyalty                                               Mr. Joseph Lozanta

GDCE Scholar

 

Singing of Batch Song           GDCE Teacher – Scholars

Photo Op                      GDCE Teacher – Scholars with the Guest and

Officials

 

  1. Putong
  2. Dinner

 

Mam Joy Lancion

Master of Ceremony

Comments Off on GDCE Batch 2 Completion Rites

CulEd 209: Development of Culture-based Education Lesson Exemplars proceedings excerpts

January 13, 2022

http://

Comments Off on CulEd 209: Development of Culture-based Education Lesson Exemplars proceedings excerpts

CulEd 206: Local Cultural Mapping sample output

January 13, 2022

http://

Comments Off on CulEd 206: Local Cultural Mapping sample output

Pagtatapos ng mga Titser-Iskolar ng Mimaropa idaraos sa MSC Gymnasium sa Enero 15

January 13, 2022

Boac, Marinduque – Ang Marinduque State College (MSC) Graduate Diploma in Cultural Education (GDCE) Batch 2 ay magsasagawa ng simbolikong pagtatapos para sa 32 Titser-Iskolar mula sa Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque. Sa kabila ng Alert Level 3 para sa bayan ng Boac at Buenavista sa lalawigan, ang GDCE Mimaropa ay tuloy sa pagsasagawa ng akademikong ehersisyong ito sa MSC gymnasium habang tumatalima naman sa mga panuntunan ng IATF, hanggang 30% carrying capacity, fully vaccinated na kalahok na may accomplished health declaration forms sa pagpasok ng pamantasan.

 

Ang mga Titser-Iskolar ng GDCE Mimaropa ay matagumpay na nakapagsumite ng mga gawain at kahingian sa mga kursong CulEd para sa Level 2 mula Setyembre 4 hanggang Disyembre 19. Mula sa summer course ay inabot na ng unang semestre ang pagsisimula ng GDCE Level 2. Ang unang kursong CulEd 204: Issues in Cultural Education ay binahagi ng tagapag-ugnay ng MSC GDCE si Dr. Randy Nobleza mula Setyembre 4 hanggang 26 kahit may kasabay na mga kurso sa Graduate Courses. Sa huling araw, ang GDCE batch 2 nag-organisa ng web symposium tungkol sa kapaligiran at panlipunang gampanin ng Cultural Education sa rehiyon. Gumamit din ang GDCE Batch 2 mga modyul na inihanda ng Philippine Cultural Education Program (PCEP) faculty para sa face to face at remote na moda ng klase. Tulad ng CulEd 205: Media-based Cultural Documentation sa pamamahala ni Ar. Manolet Garcia mula Oktubre 2 hanggang 24 nagkaroon ng world premiere ng kanilang cultural documentaries kahit unstable suplay ng kuryente at connectivity. Sa kurso namang CulEd 206 na klase mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 21 sa ilalim ni Prop. Rica Palis, ang mga Titser-Iskolar ng GDCE naglapat sa praktika ng arm’s length na local cultural mapping kung saan nakagawa ng mga naratibo at basehan para sa huling kurso ng CulEd. Sa pamamagitan ng CulEd 207 pinangunahan ni Prop. Jonah Jimenez mula Nobyembre 27 hanggang Disyembre 19 na nagsilbing integrasyon sa development of lesson exemplars.

 

Sa huling sampung taon, ang NCCA Philippine Cultural Education Program ay nagbunga ng mga kagamitan para sa pagkakaroon ng mga Culture-sensitive at empowered na mga Pilipino. Ngunit upang macerating sa higit na mataas na antas, ang mga Titser-Iskolar ay mag-aadhika at maglulunggati para sa CulEd kanilang mga mag-aaral o paaralan, sangay at rehiyon maging sa ibang sektor sa lipunan. Ang taong 2020 ay nagsilbing pananda ng pagsisimula ng Covid-19 pandemic. Ang ganitong sitwasyon nagbigay daan para sa new normal o bagong kadawyan, kailangan pagsasanay at pagbabagong angkop sa nagbabagong kalagayan ng edukasyon sa kapuluan.

 

Sa kanyang mensahe sa completion rites, ang tagapag-ugnay ng MSC GDCE nagpahayag, “Ang PCEP naghanda ng mga modyul para sa blended learning habang binabaybay ng GDCE ang better normal. Patuloy na itinatataguyod ng MSC GDCE ang flagship na programa ng PCEP bilang conduit na institusyon para maging ubod ang Philippine Culture sa pag-aaral, pagkatuto at pedagohiya. Nawa sa darating na panahon, ang PCEP makakaagapay pa rin sa paghahandog ng mga sertipiko/ diploma sa heritage tourism, MAEd kahit EdD degree para sa heritage studies o credit ng elective at mandated na mga kurso.”

 

Ang naturang GDCE completion rites ay pinagtulungang maisagawa ng MSC Graduate School, DepEd Mimaropa at Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Ang burador ng kalipunan ng mga kurso ng GDCE ay ilulunsad din sa akademikong gawain. Para sa mga updates at anunsyo para sa sunod na batch ng mga Titser-Iskolar mula sa rehiyon ay ipapaskil sa mscmarinduque GDCE Mimaropa microsite.

http://panitikan.ph/2022/01/13/pagtatapos-ng-mga-titser-iskolar-ng-mimaropa-idaraos-sa-msc-gymnasium-sa-enero-15/

http://

Comments Off on Pagtatapos ng mga Titser-Iskolar ng Mimaropa idaraos sa MSC Gymnasium sa Enero 15

Mimaropa Teacher-Scholars complete Graduate Diploma in Cultural Education Level 2

January 12, 2022

Boac, Marinduque – Marinduque State College (MSC) Graduate Diploma in Cultural Education (GDCE) Batch 2 would be conducting the completion rites for 32 Teacher-Scholars from Oriental Mindoro, Romblon and Marinduque. Considering Alert Level 3 for the towns of Boac and Buenavista in Marinduque, the GDCE Mimaropa would still carry out the completion rites at the MSC gymnasium following the IATF guidelines, with 30% carrying capacity, fully vaccinated participants with accomplished health declaration forms upon entry to the MSC premises.

 

The GDCE Mimaropa teacher-scholars have successfully complied with the requirements and deliverables of the CulEd courses for Level 2 from September 4 to December 19. This was the first time to move the summer course to the 1st semester. CulEd 204: Issues in Cultural Education handled by the MSC GDCE Coordinator Dr. Randy Nobleza from September 4 to 26 despite the overlapping of Graduate Courses. During the last day, the GDCE class was able to organize a web symposium about the environment and social role of Cultural Education in the region. The GDCE Batch 2 was able to make use of the modules produced by the Philippine Cultural Education Program (PCEP) faculty designed for both face to face and remote classes. Like CulEd 205: Media-based Cultural Documentation mentored by Ar. Manolet Garcia from October 2 to 24 where they had a world premiere of the cultural documentaries inspite unstable electricity and connectivity. During the CulEd 206 class last October 30 to November 21 with Prof. Rica Palis, the GDCE teacher-scholars practiced arm’s length local cultural mapping which produced narratives and prepared them for the last CulEd course. The bookend GDCE course, CulEd 207 supervised by Prof. Jonah Jimenez from November 27 to December 19 put everything in place with the development of lesson exemplars.

 

During the previous decade, the NCCA Philippine Cultural Education Program has come to fruition its vision of Culture-sensitive and empowered Filipinos. But to reach a higher level, the Teacher-Scholars would be needing to advocate for CulEd to their respective students or schools, divisions and regions but to other sectors as well. 2020 witnessed the beginning of the Covid-19 pandemic. This situation ushered in the new normal state affairs, necessary adjustments and retooling were done to adapt to the changing education landscape.

 

In his message for the completion rites, MSC GDCE coordinator digressed, “PCEP has introduced modules for blended learning as GDCE transitioned to a better normal. MSC GDCE has supported the flagship PCEP project as a conduit institution for making Philippine Culture as the core of teaching, learning and pedagogy. Hopefully for the years to come, PCEP can pivot in offering other certificate/ diploma courses for heritage tourism, MAEd and EdD degrees for heritage studies and credit for elective or mandated courses.”

 

The GDCE completion rites was jointly organized by the MSC Graduate School, DepEd Mimaropa and National Commission for Culture and the Arts. The partial proceedings of the GDCE courses would also be launched as part of the academic ceremonies. Other updates and announcements for the next batch of teacher-scholars from the region would be posted at mscmarinduque GDCE Mimaropa microsite.

https://palawan-news.com/mimaropa-teacher-scholars-complete-graduate-diploma-in-cultural-education-level-2/

https://romblonnews.net/2022/01/mimaropa-teacher-scholars-completes-graduate-diploma-in-cultural-education-level-2/

Comments Off on Mimaropa Teacher-Scholars complete Graduate Diploma in Cultural Education Level 2

Comm Elect 3: Video Ethnography Catalogue

January 5, 2022

http://

Comments Off on Comm Elect 3: Video Ethnography Catalogue

Com Elect 3: Cross-Cultural Communication

December 15, 2021

Video Ethnography Film catalogue

 

This is semester opens new possibilities of arm’s length research and video ethnography. Since the pandemic in December 2019 and national health emergency by March 2020, Covid19 has challenged and provided some alternatives with the conduct of research and production of video ethnography.

 

Compared to the previous semester of Cross-Cultural Communication I use to handle between 2008 and 2019, the first half of the semester deals with social research methods such as ethnography, video documentation and participant observation. Then the remainder of the semester is dedicated to a series of workshops to improve, enhance and enrich the initial research having an audience beyond the island of Marinduque. But since Covid19 pandemic has emplaced health and safety protocols, video ethnography must make the necessary adjustments to better suit the call and signs of the times. Although the topic is mostly about cultural practices of the island folks of Marinduque, some modifications and innovations are in order.

 

The culture-based Malayuning Komunikasyon (Purposive Communication) was added to further the cause of internationalization and intercultural understanding with the praxis of arm’s length research and video ethnography. The other innovation for the semester is the integration of some modules from the Graduate Diploma in Cultural Education, in particular CulEd 205: culture-based media documentation prepared by Ar. Manolet Garcia for GDCE teacher-scholars in Mimaropa.

 

Since 2021 is also the international year of creative economy for sustainable development and global recovery, the initial intent was to come up with a creative which would showcase creativity, creative economy and culture-based industry. There is no surprise, two sections of BA Communication who took up cross-cultural communication as an elective course ended up with such topics. The BAC3A has prepared video ethnography:  Panata at pag-ukit; Mandaragat; Tawak: Ancient Antidote of Marinduque and Mga Putik sa Palad. On the other hand BAC 3B has produced: hook.ph x modern harana; Kusina sa Plaza; Morion handicrafts and Putong/tubong.

 

What this Video Ethnography Film Catalogue includes are the posters, synopses, screen grabs of teasers and the video itself along with the final script. For reference and guidance for the internationalization process of some niche courses for island and archipelagic studies after and beyond the Covid19 pandemic.

 

 

Assoc Prof. Randy T. Nobleza, Ph.D.

Institute of Arts and Social Sciences

Marinduque State College

1st semester 2021-22

Comments Off on Com Elect 3: Cross-Cultural Communication

sample media-based cultural documentation

October 25, 2021

Comments Off on sample media-based cultural documentation

CulEd 205: Media-based Cultural Documentation

October 9, 2021

The course teaches various creative techniques, methods,
and accessible media technologies of print and audio-visual
documentation of heritage-related subjects and instructional
materials for cultural education.

Course Objectives:
At the end of the course, the learners should be able to:
1. Identify communication processes in the context of culture;
2. Discuss and apply educational media concepts;
3. Use basic skills in various media technologies; and
4. Produce a media-based cultural documentation that can be
used as a teaching-aid.

Course Requirements:
Individual media portfolio of culture-based teaching aids which may either be:
1. An eportflio/ online bulletin board (via padlet) of heritage related subject; and
2. Ready-to-use instructional materials for cultural education.

Comments Off on CulEd 205: Media-based Cultural Documentation